Клуб за хорà и народни танци „На Мегдана“

Има една магия, която е съхранила древния дух по нашите земи, която ни е запазила като народ през бурните дни на хилядолетната ни история. Една магия, която е жива и днес – магията на българския фолклор. Песни и танци, обреди и обичай, вплитали се в едно, предавали се от поколение на поколение, останали живи и днес в паметта на Българския народ. И ако казват, че в своите песни и танци всеки народ влагал душата си, то в танците нашият народ е вложил и сърцето си!

В днешни дни – дни на високите технологии, работим много, движим се малко, ежедневието става по-динамично,

а свободното време, в което може да се забавляваме и да се почувстваме истински живи – все по-малко. За това, тук и сега на преден план излиза силата на Българското хоро!

В „Клуб за хорà и народни танци На Мегдана“ са събрани на едно място, ръка за ръка, хора на различна възраст, с различни професии и интереси, обединяваща ги обичта към българското и желанието да се потопят в магията на фолклора.

За нас

Групи и нива

Приветстваме всички любители на богатия български фолклор да усетят магията на танца като се присединят към нашето хоро! Изучаването на български автентични хорà от всички фолклорни области се провежда в няколко нива на напредналост.

Освен групово обучение на различни нива, „Клуба за хорà и народни танци На Мегдана“ предлага и индивидуални уроци за най-различни поводи.

Нашите усмихнати ръководители – квалифицирани хореографи и невероятни педагози

Етнографски области

Шопски танци

Шопската етнографска област включва условно територията заключена между Ихтиманска средна гора, Рила, Осоговската планина, сръбската граница и Стара планина. Характерни елементи в Шопските танци Най-характерният елемент на шопските танци е натрисането, което се изпълнява в

Пирински танци

Пиринската етнографска област включва в границите си територията около град Благоевград. Обособените подобласти са Благоевградска, Санданско-Петричка, Гоцеделчевска и Разложка. Пиринските танци носят наименованието си от Пирин планина. Те са силно повлияни от съседните етнографски области

Родопски танци

Родопската етнографска област се покрива от географската област на Родопа планина. Условно тази област може да се раздели на източна средна и западна.хорàта тук са съхранили в голяма степен битовата традиция на българина, независимо ат

Виж всички