Клуб за хорà и народни танци „На Мегдана“

Има една магия, която е съхранила древния дух по нашите земи, която ни е запазила като народ през бурните дни на хилядолетната ни история. Една магия, която е жива и днес – магията на българския фолклор. Песни и танци, обреди и обичай, вплитали се в едно, предавали се от поколение на поколение, останали живи и днес в паметта на Българския народ. И ако казват, че в своите песни и танци всеки народ влагал душата си, то в танците нашият народ е вложил и сърцето си!

В днешни дни – дни на високите технологии, работим много, движим се малко, ежедневието става по-динамично,

а свободното време, в което може да се забавляваме и да се почувстваме истински живи – все по-малко. За това, тук и сега на преден план излиза силата на Българското хоро!

В „Клуб за хорà и народни танци На Мегдана“ са събрани на едно място, ръка за ръка, хора на различна възраст, с различни професии и интереси, обединяваща ги обичта към българското и желанието да се потопят в магията на фолклора.

За нас

Групи и нива

Приветстваме всички любители на богатия български фолклор да усетят магията на танца като се присединят към нашето хоро! Изучаването на български автентични хорà от всички фолклорни области се провежда в няколко нива на напредналост.

Освен групово обучение на различни нива, „Клуба за хорà и народни танци На Мегдана“ предлага и индивидуални уроци за най-различни поводи.

Нашите усмихнати ръководители – квалифицирани хореографи и невероятни педагози

Етнографски области

Шопски танци

Шопската етнографска област включва условно територията заключена между Ихтиманска средна гора, Рила, Осоговската планина, сръбската граница и Стара планина. Характерни елементи в Шопските танци Най-характерният елемент на шопските танци е натрисането, което се изпълнява в [...]

Пирински танци

Пиринската етнографска област включва в границите си територията около град Благоевград. Обособените подобласти са Благоевградска, Санданско-Петричка, Гоцеделчевска и Разложка. Пиринските танци носят наименованието си от Пирин планина. Те са силно повлияни от съседните етнографски области [...]

Родопски танци

Родопската етнографска област се покрива от географската област на Родопа планина. Условно тази област може да се раздели на източна средна и западна.хорàта тук са съхранили в голяма степен битовата традиция на българина, независимо ат [...]

Виж всички