ЛОЗЕНЕЦ (ПГО МАРИЯ ЛУИЗА)

Средно напреднали

Четвъртък от 19:00 и Неделя от 17:30