НАДЕЖДА (ЗАЛА ПО ИЗКУСТВАТА)

Напреднали

Понеделник и Четвъртък от 18:30

Средно напреднали 1

Понеделник и Четвъртък от 19:30

Средно напреднали 2

Вторник и Петък от 19:00

Нова Начинаеща група от 31.10.2019 г.

Понеделник и Четвъртък от 20:30