НАДЕЖДА (ЗАЛА ПО ИЗКУСТВАТА)

Напреднали

Понеделник и Четвъртък от 18:30

Средно напреднали 1

Понеделник и Четвъртък от 19:30

Средно напреднали 2

Понеделник и Четвъртък от 20:30

Средно напреднали 3

Вторник и Петък от 19:00

Начинаещи

Вторник и Петък от 20:00