­

Етнографски области

Българските народни танци и хорà се отличават със своето многообразие. То е породено от различните начини, място, време, съдържание, сложност, външна форма, темпово отношение, вида на съпровода и други. Всичко това налага класификацията на народните танци да бъде направен по отделни признаци.

Според своя стил и характер най-уместно е българските танци да се класифицират според етнографската област, от която произхождат. Границите на тези области са съвсем условни, защото те си влияят една на друга, а също така има танци които се практикуват в цялата страна независимо от това, че носят белега на конкретен регион. Според посочения признак нашите танци се класифицират в шест големи групи, които отразяват регионалния произход на отделния танц или хоро.

Северняшки танци

В състава на северняшката етнографска област се включва територията ограничена от река Дунав, линията, сръбската граница, линията на градовете Русе, [...]

Шопски танци

Шопската етнографска област включва условно територията заключена между Ихтиманска средна гора, Рила, Осоговската планина, сръбската граница и Стара планина. Характерни [...]

Пирински танци

Пиринската етнографска област включва в границите си територията около град Благоевград. Обособените подобласти са Благоевградска, Санданско-Петричка, Гоцеделчевска и Разложка. Пиринските [...]

Родопски танци

Родопската етнографска област се покрива от географската област на Родопа планина. Условно тази област може да се раздели на източна [...]

Тракийски танци

  Тракийската етнографска област се простира на юг от централна и източна Стара планина, на изток от Рила и Ихтиманска [...]

Добруджански танци

Добруджанската етнографска област граничи на север с Река Дунав и румънската граници, на изток с Черно море, на юг линията [...]