0888 049 700 - Даниел Костов|namegdana@gmail.com
­

Етнографски области

Българските народни танци и хорà се отличават със своето многообразие. То е породено от различните начини, място, време, съдържание, сложност, външна форма, темпово отношение, вида на съпровода и други. Всичко това налага класификацията на народните танци да бъде направен по отделни признаци.

Според своя стил и характер най-уместно е българските танци да се класифицират според етнографската област, от която произхождат. Границите на тези области са съвсем условни, защото те си влияят една на друга, а също така има танци които се практикуват в цялата страна независимо от това, че носят белега на конкретен регион. Според посочения признак нашите танци се класифицират в шест големи групи, които отразяват регионалния произход на отделния танц или хоро.

Северняшки танци

В състава на северняшката етнографска област се включва територията ограничена от река Дунав, линията, сръбската граница, линията на градовете Русе,

Шопски танци

Шопската етнографска област включва условно територията заключена между Ихтиманска средна гора, Рила, Осоговската планина, сръбската граница и Стара планина. Характерни

Пирински танци

Пиринската етнографска област включва в границите си територията около град Благоевград. Обособените подобласти са Благоевградска, Санданско-Петричка, Гоцеделчевска и Разложка. Пиринските

Родопски танци

Родопската етнографска област се покрива от географската област на Родопа планина. Условно тази област може да се раздели на източна

Тракийски танци

  Тракийската етнографска област се простира на юг от централна и източна Стара планина, на изток от Рила и Ихтиманска

Добруджански танци

Добруджанската етнографска област граничи на север с Река Дунав и румънската граници, на изток с Черно море, на юг линията