novini

От м.Септември 2011 клубът вече има свой нов дом, с повече пространство и нови групи – в „Професионална гимназия по транспорт – Макгахан“ в кв.Редута, като репетициите се провеждат на три нива, два пъти седмично.