primorsko-2010

„Седмица на хорото – Хоро се вие, извива“ – Август 2010 – гр.Приморско, наградата за „Най-впечатляваща група“ (Сворнато хоро, Айдарово хоро и Бучимиш)