Участия във фолклорни фестивали

За кратката си история от Февруари 2010 насам, Клуб за хорà и народни танци „На Мегдана“ взема участие в следните фолклорни фестивали:

Завършване 2012г.