­

Българските народни танци и хорà се отличават със своето многообразие. То е породено от различните начини, място, време, съдържание, сложност, външна форма, темпово отношение, вида на съпровода и други. Всичко това налага класификацията на народните танци да бъде направен по отделни признаци.

Северняшки танци

В състава на северняшката етнографска област се включва територията ограничена от река Дунав, линията, сръбската граница, линията на градовете Русе, Шумен и Варна, Черно море и Стара планина. Границата със добруджанската област на много места се прелива, поради което, тя не е твърдо установена. Северняшките танци са наситени с множество подскоци и люлеене на ръцете [...]

By |януари 2nd, 2016|Етнографски области|Коментарите са изключени за Северняшки танци

Шопски танци

Шопската етнографска област включва условно територията заключена между Ихтиманска средна гора, Рила, Осоговската планина, сръбската граница и Стара планина. Характерни елементи в Шопските танци Най-характерният елемент на шопските танци е натрисането, което се изпълнява в движението "шопска". Характерно за движенията е, че те са твърди, остри и отсечени. Въпреки това танците се играят с голяма [...]

By |януари 2nd, 2016|Етнографски области|Коментарите са изключени за Шопски танци

Пирински танци

Пиринската етнографска област включва в границите си територията около град Благоевград. Обособените подобласти са Благоевградска, Санданско-Петричка, Гоцеделчевска и Разложка. Пиринските танци носят наименованието си от Пирин планина. Те са силно повлияни от съседните етнографски области и от гръцкия фолклор. Най-запазени от странично влияние са танците около Петрич и Сандански. Край Гоце Делчев се забелязва влияние [...]

By |януари 2nd, 2016|Етнографски области|Коментарите са изключени за Пирински танци

Родопски танци

Родопската етнографска област се покрива от географската област на Родопа планина. Условно тази област може да се раздели на източна средна и западна.хорàта тук са съхранили в голяма степен битовата традиция на българина, независимо ат факта, че голяма част от населението е било насилствено помохамеданчено. Темпо на Родопските танци Суровите условия на живот в планината [...]

By |януари 2nd, 2016|Етнографски области|Коментарите са изключени за Родопски танци

Тракийски танци

  Тракийската етнографска област се простира на юг от централна и източна Стара планина, на изток от Рила и Ихтиманска Средна гора, на север от Пирин, Родопите и държавната граница и на запад от Черно море. Условно областта се разделя на западна, източна и Странджа. Тракийската низина е характерна със своето плодородие и благоразположение на [...]

By |януари 2nd, 2016|Етнографски области|Коментарите са изключени за Тракийски танци

Добруджански танци

Добруджанската етнографска област граничи на север с Река Дунав и румънската граници, на изток с Черно море, на юг линията от градовете Варна, Провадия, Шумен и на запад с Шумен, Разград, Русе. Позиция на тялото при Добруджанските танци В танците от Добруджа се наблюдава силната връзка на хорàта със земята и трудовата дейност. Това личи [...]

By |януари 2nd, 2016|Етнографски области|Коментарите са изключени за Добруджански танци