Шопска област

 

Шопската етнографска област включва условно територията заключена между Ихтиманска средна гора, Рила, Осоговската планина, сръбската граница и Стара планина.

Характерни елементи в Шопските танци

Най-характерният елемент на шопските танци е натрисането, което се изпълнява в движението „шопска“. Характерно за движенията е, че те са твърди, остри и отсечени. Въпреки това танците се играят с голяма лекота. По отношение на темпа на игра и амплитудата на движенията шопските танци се отличават с изключително голяма разнообразие. То се поражда от факта, че независимо от това че става дума за една област, по стила и начина на игра можем да я разграничим на шест подобласти. Те са софийска, граовски, кюстендилска, самоковска, ихтиманска и годечка.

Във всички посочени области танците се отличават със стремеж на проявление на природната бързина и ловкост на шопа. Характерен белег са високите и подскочни движения с което се цели проява на силата и мъжеството. Шопските танци са характерни и с това, че са насинени с множество команди, което не намалява емоционалната обагреност на танците. Те са съпроводени от множество подсвирквания, подвиквания и ефектни движения на главата и тялото.

Видове Шопски танци

Шопските танци са в повечето случаи смесени, но не са изключение и мъжките и женските хорà. Често срещана е и лесата, като формата в най-често е кръг или полукръг. В челото, наречено „танец и в края наречен „кълчок“ обикновено се залавят най-искусните играчи, които си стремят да придадат особен колорит на хорото. Охлювът е най-често срещаната форма на витите хорà.

Хват в Шопските танци

Най-характерният хват за танците в шопската област е хват за пояс, а съпроводът е предимно инструментален. На вокален съпровод се играят само някои женски хорà, свързани с определени обичаи – лазарски, васильовденски и др.

Ние изучаваме:

 • Бера 7/8
 • Бистришка копаница 11/16
 • Вакарелско хоро 2/4
 • Граовско хоро 2/4
 • Йове 7/8б +11/8
 • Копче 7/8
 • Кремиковско хоро 2/4
 • Кукунеш 2/4
 • Кюстендилска ръченица 7/8
 • Ой Димитриче 2/4
 • Петрунино хоро 12/16
 • Ситно шопско хоро 2/4
 • Трънско хоро 2/4
 • Четворно хоро 7/8б