Добруджанска област

Добруджанската етнографска област граничи на север с Река Дунав и румънската граници, на изток с Черно море, на юг линията от градовете Варна, Провадия, Шумен и на запад с Шумен, Разград, Русе.

Позиция на тялото при Добруджанските танци

В танците от Добруджа се наблюдава силната връзка на хорàта със земята и трудовата дейност. Това личи от множеството движения, които наподобяват моменти от земеделския труд. Танците се играят в повечето случаи в приклекнало положение, с широта и волност на движенията и люлеене на ръцете. Доброто самочувствие и волност се подчертават от положението на трупа, който е изправен с отворени гърди и леко приведен назад.

Най-често срещани хорà от Добруджанската област

Най-често срещаните хорà са смесените, като формата кръг, полукръг или права редица. В началото и в края на хорото се залавят най-добрите танцьори. Придвижването е надясно, напред или назад. Леви хорà не се срещат. Само мъжки и женски хорà се срещат рядко и се играят обикновено в прави редици.

Начините за залавяне са за длани и длани със свити лакти, като ръцете се люлеят и пружинират съобразно движенията на краката. Срещат се и хватове за пояс и предна леса. Съпроводът по-често е инструментален, като музиканти понякога влизат в средата на хорото и се движат в обратна посока. Характерни инструменти са кавал и гъдулка.

Темпо на Добруджанските танци

Добруджанските танци са бавни и умерено бързи. В някои случаи хорото започва като бавно, преминава в бързо темпо и след това отново се успокоява. Характерни движения са Добруджанското набиване, причукване, дълбоките пружинки и приклякванията. Краката извършват плавни кръгови движения, които завършват във вид на лост или свивка. Тялото много често се извива вляво и вдясно, а раменете се придвижват напред и назад с характерно разтърсване.

В метрично и ритмично отношение танците са доста разнообразни, като една голяма част от тях са пренесени от другите етнографски област, най-често от Тракия. Те обаче се изпълняват в подчертан добруджански стил. Най-често срещаният тактов размер е 2/4, но се срещат и танци в 5/16, 7/16 и др. Почти не се срещат хорà в смесен тактов размер.

Ние изучаваме:

  • Варненско хоро 9/8
  • Куцата 7/8
  • Лясата 9/8
  • Опас 2/4
  • Повлекана 7/8
  • Ръка 2/4
  • Сборенка 2/4