Зала Надежда

Напреднали 1

Понеделник и Четвъртък от 18:30 ч.

Напреднали 2

Вторник и Петък от 19:00 ч.

Средно напреднали 1

Понеделник и Четвъртък от 20:30 ч.

Средно напреднали 2

Вторник и Петък от 20:00 ч.