Екип

Даниел Костов

Даниел Костов

Главен художествен ръководител

Кратко описание

Цветелина Георгиева

Емоцията,красотата, допирът в студентските ми години до онези отдавна отминали време на ревностно пазене на традициите и културата на нашия народ, пораждат в мен желанието да продължавам да съхранявам тази МАГИЯ....

Цветомир Велинов

Цветомир Велинов

Хореограф

За мен българският фолклор е нещо магическо, невероятно и уникално. Радвам ,че все повече хора имат интерес към него...

Божидар Германов

Божидар Германов

Хореограф

На 6-годишна възраст за първи път усетих магията и емоцията на сцената...

Лидия Богословова

Танцуването за мен е нещо, за което все още не мога да намеря точните думи – нещо много повече, но все пак – преживяване, изразяане, споделяне, емоция!