Зала Надежда

Напреднали

Понеделник и Четвъртък от 18:30 ч.

Средно напреднали 1

Понеделник и Четвъртък от 19:30 ч.

Средно напреднали 2

Вторник и Петък от 19:00 ч.

Начинаеща група

Понеделник и Четвъртък от 20:30 ч.

Нова Начинаеща група от 04.02.2020 г.

Вторник и Петък от 20:00 ч.