Студентски фолклорен ансамбъл при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград